NGUYỂN ĐÌNH CỐNG – KẺ XÚC PHẠM ĐẢNG, XÚC PHẠM LÒNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC

Những ngày gần đây, lợi dụng sự kiện Bãi Tư Chính, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động lại hò nhau điên cuồng công kích chống phá Đảng, chống phá cách mạng nước ta. Nổi bật trong số những kẻ cơ hội, phản động là Nguyễn Đình Cống – kẻ trở cờ, lật sử đang tung lên Baotiengdan.com những luận điệu hết sức xằng bậy, nhằm xuyên tạc chống Đảng, chống phá chế độ. Thật nực cười khi một vị “giáo sư”, “tiến sĩ”, “nhà giáo nhân dân” đã từng có tiếng tăm một thời của ngành xây dựng; đã từng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho ăn học trưởng thành, nay ở tuổi gần đất, xa trời lại trở cờ, quay lưng chống phá Đảng, chống phá chế độ.

Với tiêu đề, “Xin kêu gọi các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” – Nguyễn Đình Cống đã lộ nguyên hình là kẻ cơ hội, phản động đang điên cuồng, xuyên tạc và xúc phạm vô liêm sỉ đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Read more