Sự lạc lối của Cánh Dù lộng gió

Khi những luận điệu “cộng sản đàn áp tôn giáo”, “cộng sản đánh dân”,… trở thành những chiêu trò cũ rích và kém hiệu quả để lôi kéo, kích động người dân, thì các thế lực thù địch, phản động đã đẩy mạnh tuyên truyền thông tin xuyên tạc về cái gọi là “Mật ước Thành Đô” – coi đây là miếng mồi ngon để kích động lật đổ chính quyền, gây bất ổn chính trị. Gần đây, trên trang mạng Danlambao, bút danh Cánh Dù lộng gió với bài “Việt Nam sẽ đi về đâu” đã tiếp tục nhai lại luận điệu này. Y cho rằng, “Hội nghị Thành Đô… đã thành công trong việc giao hảo và xin sát nhập với Tàu Cộng vào năm 2020”.

Trước hết, cần khẳng định, hoàn toàn không có cái gọi là “Mật ước Thành Đô”

Trở lại lịch sử, vào hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành Đô, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức họp kín giữa nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – Đỗ Mười đại diện cho phía Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung Quốc – Lý Bằng.…

Read more