NGUYỄN TIẾN DÂN – KẺ VÔ VĂN HÓA

Với tiêu đề “Năm mới, nghĩ về cái bánh vẽ của Trọng lú và đám đồng đảng” của Nguyễn Tiến Dân, đăng trên trang danlambao.blogspost.com – một trang mạng của những kẻ cơ hội, phản động, lòng lang, dạ thú. Chỉ vì những đồng tiền nhơ bẩn để sống qua ngày đoạn tháng trên “miền đất hứa” đã vu khống, xuyên tạc trắng trợn thành quả cách mạng và bôi nhọ, xúc phạm đối với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng như cả dân tộc Viện Nam.

 Thứ nhất, nếu Nguyễn Tiến Dân là một người được giáo dục, dạy dỗ tử tế từ cha mẹ hắn, thì dù có bức xúc, có được hà hơi, tiếp sức đến mấy thì Y cũng phải “vuốt mặt nể mũi”. Vì đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chính là nơi tổ tiên, dòng tộc của Y đang ở đó; dòng màu đỏ, màu da vàng trên cơ thể Y chính là dòng máu, màu da của con Lạc cháu Hồng điều đó, từ bao đời nay đã thấm đẫm trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, cho dù người đó đang ở đâu trên trái đất này.…

Read more