CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA TRẦN NGUYÊN THAO

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã “đồng loạt” tán phát bài viết Quốc Doanh phá sản, Hà Nội chọn “sân sau” của Trần Nguyên Thao với luận điệu xuyên tạc tình hình kinh tế, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam; hòng gây nhiễu loạn dư luận xã hội để “hậu thuẫn” cho những mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Những luận điệu xuyên tạc xưa cũ

Xuyên suốt bài viết của mình, với góc nhìn lệch lạc, thiển cận và đầy ác ý Trần Nguyên Thao đã vẽ ra một bức tranh kinh tế “u ám” của đất nước. Theo y, ở Việt Nam hiện đang có: một hệ thống quyền lực kinh tế đang được xây dựng thay thế khối doanh nghiệp Nhà nước bằng hệ thống các doanh nghiệp tư nhân sân sau – trá hình dưới vỏ bọc kinh tế thị trường, hoạt động theo quy luật bí ẩn mà biểu hiện bên ngoài của nó là “mạnh được yếu thua”… Và để “biện minh” cho luận điệu đó, Trần Nguyên Thao đã cố tình cắt ghép, cóp nhặt nhiều sự kiện, dẫn chứng đơn lẻ, thiếu căn cứ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… hòng “gây niềm tin” đối với người đọc.…

Read more