Giọng điệu chống phá Đại hội Đảng của Trần Văn

Trong bài viết với tiêu đề “Võ Văn Thưởng và nguồn ‘đạn’ bắn phá đảng !”, Trần Văn đã lộ rõ là người có mưu mô chống phá Đảng ta bằng cách giả dối, xuyên tạc sự thật, lôi kéo người nhẹ dạ cả tin để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng.

  Trần Văn cố tình xuyên tạc về việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong đó có việc chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy đảng. Trần Văn đâu có ngu ngơ, ngờ nghệch khi muốn gây sự chú ý người đọc về vấn đề nhân sự, khi cho rằng việc “lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền là chuyện của …đảng” và chỉ là của Đảng. Cái đích của Trần Văn là nói nói sai sự thật, xuyên tạc sự thật về vấn đề cán bộ và quy trình cán bộ của Đảng, của bộ máy Nhà nước, các đoàn thể ở nước ta hiện nay để lừa dối, gây hoài nghi, thiếu tin tưởng của nhân dân với Đảng, từ đó thực hiện mưu đồ tập hợp lực lượng, kích động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more

Cái nhìn “méo mó” về tình hình Việt Nam của Phạm Đình Trọng

Có lẽ hiện nay cái tên Phạm Đình Trọng không còn lạ lẫm với cư dân mạng cũng như độc giả trong và ngoài nước. Một kẻ cơ hội chính trị, thường xuyên có những bài viết xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mới đây, Y có bài viết: “Hạn trâu ngựa lại tìm đến trâu ngựa”. Trong bài viết này, Phạm Đình Trọng đưa ra một mớ luận điệu hổ lốn, vô bằng, vô chứng, những hiện tượng đơn lẻ để quy chụp, bôi xấu, xuyên tạc đưa ra cái nhìn méo mó về tình hình của Việt Nam

1. Xuyên tạc thành tựu các dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông của Việt Nam. Lợi dụng hạn chế, khuyết điểm trong các dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông của Việt Nam rồi xuyên tạc, bóp méo sự thật.…

Read more