TÍNH CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VIỆC MUA VŨ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN QUỐC PHÒNG, AN NINH

Gần đây, trên trang mạng xã hội có bài viết của Trân Văn với nội dung xấu độc, phản đối, xuyên tạc việc mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trân Văn đã cố tình lợi dụng sự cố một số vụ tai nạn của máy bay SU trong bay huấn luyện, hay việc tăng cường trang bị, phương tiện cho Cảnh sát cơ động để xuyên tạc mục đích hiện đại hóa một số lực lượng Quân đội, Công an. Y đã trắng trợn bóp méo, vu khống rằng việc mua sắm đó là thiếu minh bạch, dựng chuyện, cho đó chỉ là sự lợi dụng “an ninh, quốc phòng” để biển thủ công quỹ, phung phí nội lực quốc gia và để tham nhũng mà thôi? Âm mưu đằng sau các bài viết kiểu này trên các trang mạng là nhằm xuyên tạc chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam, hạ thấp uy tín của Quân đội, Công an và các đồng chí lãnh đạo Quân đội, Công an, kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về việc sử dụng ngân sách quốc phòng, an ninh.…

Read more