LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHIA RẼ ĐẢNG VÀ QUÂN ĐỘI CỦA TRÂN VĂN

Vừa qua, Trân Văn – VOA đã trích dẫn văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong công tác phòng chống tham nhũng, khi có nhiều cán bộ, tướng lĩnh của quân đội vi phạm pháp luật. Với ý đồ xuyên tạc, đánh lạc hướng nhận thức và dư luận, Trân Văn đã trích dẫn cắt xén, lắp ghép những phát biểu của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước để làm “bằng chứng” từ đó xuyên tạc bản chất việc giải trình những sai phạm của các tướng lĩnh quân đội bị kỷ luật nhằm chia rẽ Đảng, Nhà Nước với Quân đội, hòng làm giảm uy tín của Quân đội.

Trong văn bản Bộ Quốc phòng khẳng định trong những năm qua, Quân đội đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Mặt khác, văn bản cũng chỉ rõ: “trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, một số cán bộ, đảng viên trong quân đội có biểu hiện thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thiếu trách nhiệm, trong quản lý, chỉ huy đơn vị để xảy ra vi phạm”.…

Read more