VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA TRÂN VĂN

Trên trang mạng mạng xã hội gần đây có đăng bài viết “Quan hệ Việt- Trung. Có “kiêng” mới “lành”! của tác giả Trân Văn. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ mối quan hệ Việt- Trung, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, cũng như ý nghĩa giá trị lịch sử của cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979, gây hoang mang, dao động, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

1.Mối quan hệ Việt- Trung là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đang trên đà phát triển ổn định, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Trân Văn đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Chúng ta phải “Kiêng” Trung Quốc cho “lành”, “Trung Quốc vẫn là chủ đề cấm kị”, “cấm các phương tiện truyền thông đưa tin, không dám phát biểu chỉ trích…”

 Cần khẳng định, 70 năm qua, quan hệ Việt – Trung có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt- Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.…

Read more