MƯU ĐỒ XUYÊN TẠC SỰ THẬT Ở VIỆT NAM CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động, đồng loạt tán phát bài viết: Nhân quyền không thể tồn tại trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Nguyễn Ngọc Già. Xuyên suốt bài viết, bằng vốn kiến thức hạn hẹp, góc nhìn thiển cận và mưu đồ chính trị xấu xa Nguyễn Ngọc Già đã ra sức “minh chứng” cho “sự không tồn tại” của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, tạo cớ để phủ nhận những thành quả trong việc bảo đảm nhân quyền của Việt Nam trong thời gian qua.

1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam

Với sự ngu dốt và thói “lộng ngôn” sẵn có, Nguyễn Ngọc Già lớn tiếng khẳng định: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” không  có thực… và quy kết: ĐCSVN phản bội khoa học, khi đẻ ra “kinh tế thị trường định hướng XHCN”… Dễ dàng nhận thấy sự cuồng ngôn của Nguyễn Ngọc Già mang nhiều nét “quen quen” với những luận điệu lèo lá, muốn phủ nhận sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more