Nguyễn – kẻ phản quốc xảo trá

Gần đây, trên trang mạng xuất hiện bài viết của Jackhammer Nguyễn với tựa đề “Virus Corona và biến dị cộng sản”, đã đưa ra những lời bịa đặt xuyên tạc trắng trợn về con đường và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã cho thấy nhận thức lệch lạc của y với chủ đích làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Jackhammer Nguyễn, hệ thống cộng sản là một “hệ thống hủy diệt”, trong khi một sự thật lịch sử không thể phủ nhận là chủ nghĩa cộng sản mới chính là tương lai của nhân loại. Từ hơn 160 năm về trước, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa luôn vấp phải sự chống đối quyết liệt của giai cấp tư sản. Điều này không đáng ngạc nhiên bởi lý tưởng về một xã hội không còn chế độ người bóc lột người sẽ động chạm đến những quyền lợi căn bản nhất của giai cấp bóc lột.…

Read more