VẠCH TRẦN BỘ MẶT LỪA PHỈNH CỦA VÕ NGỌC ÁNH

“Ăn quả nhớ người trồng cây”, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy một dân tộc dựa và vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong đấu tranh giành độc lập, giải phóng áp bức và đã thành công như Việt Nam thì việc xây dựng, đặt tượng đài của V.I.Lênin – vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng là hợp lòng dân, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Nga cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An – quê hương Bác Hồ và tỉnh Ulyanovsk – quê hương V.I.Lênin. Tượng V.I.Lênin được chính quyền tỉnh Ulianovsk trao tặng cho thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Đây là công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp thể hiện tình cảm, tính nhân văn, nhân ái giữa hai nước Việt – Nga nói chung và hai tỉnh Nghệ An – Ulyanovsk nói riêng.…

Read more