NGUYỄN TƯỜNG TUẤN – KẺ VÔ LIÊM, BẤT CHÍNH XUYÊN TẠC, BÔI XẤU ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ, UY TÍN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Dẫu biết rằng, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam, nhưng mới đây Nguyễn Tường Tuấn – kẻ phản động, bất chính, vô liêm sỉ lại đăng bài “Hồ virut” trên trang các trang mạng, mưu đồ tập trung công kích Đảng Cộng sản Việt Nam và phỉ báng đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chắc chắn rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới không ai tin giọng điệu sảo trá, vô lương, bất chính của Nguyễn Tường Tuấn. Y càng nói, càng viết lại càng lộ rõ tâm địa xấu xa của kẻ phản động hại dân, hại nước, tất sẽ bị cả dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ phỉ nhổ.…

Read more