“CÁI GIÁ PHẢI TRẢ” CỦA NGHỀ “ĐẤU TRANH DÂN CHỦ”

Vì kế sinh nhai, mỗi người lựa chọn cho mình một nghề nhất định. Ai cũng có “quyền tự quyết” về sự lựa chọn nghề nghiệp và nghề nào cũng đáng trân trọng nếu không vi phạm Hiến pháp, pháp luật và những quy chuẩn đạo đức xã hội. Có một nghề nghe rất xa lạ và cũng không được thừa nhận nhưng thực tế lại đang tồn tại: Nghề “đấu tranh dân chủ”. Nghề này là của những nhà “dân chủ dởm” đang lấy danh nghĩa hoạt động, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước chế độ XHCN Ở Việt Nam. Thu nhập của nghề này tỷ lệ thuận với các hoạt động chống phá. Càng có nhiều hoạt động chống phá thì nguồn tiền tài trợ từ các tổ chức phản động cho các nhà “dân chủ” càng nhiều. Thế nhưng, với các hành động phản bội Tổ quốc này, các nhà “dân chủ” sẽ phải trả những cái giá vô cùng đắt.…

Read more