ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA TRẦN VĂN

Mới đây, trên trang mạng “baotiengdan.com” xuất hiện bài viết của Trần Văn với tựa đề: “Nông dân cạp đất để chính quyền tri ân Lenin, đã xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về ứng phó với việc biến đổi khí hậu đang gây ra hạn mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.Tuy nhiên, những luận điệu của Trần Văn hoàn toàn không đúng sự thật, bởi vì:

Thứ nhất, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trên toàn cầu khi mực nước biển dâng cao là do tác động của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam là một trong ba Đồng bằng trên thế giới sẽ bị tổn thương nhất do nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra.…

Read more