SỰ ẤU TRĨ CỦA MẸ NẤM KHI CỐ TÌNH CHÍNH TRỊ HÓA VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Trên trang mạng tán phát bài viết của BLogger lấy bút danh Mẹ Nấm với tiêu đề “Hạn mặn ở ĐBSCL- Sự hủy diệt sức sống của miền Nam trù phú”. Nội dung bài viết lợi dụng vấn đề môi trường như hạn hán, ngập mặn đang diễn ra ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Bài viết của Mẹ Nấm không chỉ thể hiện sự ấu trĩ trong nhận thức về môi trường mà còn thể hiện rõ thái độ thù địch đáng phê phán khi Y cố tình chính trị hóa vấn đề này.

Trước hết, cần khẳng định rõ ràng Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng giải quyết vấn đề môi trường, trong đó có vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn do nước biến dâng ở Đồng bằng sông Cửu Long.…

Read more