Lợi dụng Covid – 19 để mưu đồ chính trị – dã tâm của những kẻ bồi bút

Những ngày qua, việc đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid – 19 hẳn không còn xa lạ với mọi người. Tác hại của những câu chuyện bịa đặt đó thì đã rõ, nó không chỉ gây hoang mang dư luận, gây bất ổn về chính trị – xã hội, trực tiếp ảnh hưởng tới công cuộc đấu tranh, ngăn chặn virus Covid của chúng ta. Mà hơn nữa, trên tất cả, ẩn đằng sau những lời tuyên truyền, xuyên tạc đó, mục đích sâu xa của các thế lực thù địch vẫn là: chống phá Nhà nước Việt Nam XHCN.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid – 19 xuất hiện tại Việt Nam, lướt nhanh qua các trang mạng xã hội, điều dễ thấy là không ít bài viết, không ít bình luận có kiểu: “nghe nói là…” mà không hề có bất kỳ sự kiểm chứng và nguồn thông tin chính thống nào xác nhận.…

Read more