NHỮNG KẺ CƠ HỘI, CHỐNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC KHÔNG THỂ LÀ LỰC LƯỢNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Với tiêu đề “Việt Nam, đừng để không có một lực lượng dân chủ nào” của Võ Ngọc Ánh trên Danlambao.  Ông Ánh cho rằng: “Muốn Việt Nam trở thành một quốc gia tự do dân chủ, văn minh, hùng cường… nhà cầm quyền hiện nay cần để các cá nhân, tổ chức độc lập lên tiếng. Chỉ một mình Đảng cộng sản không làm được việc này”. Vậy ý kiến của ông Ánh thực chất là thế nào?.

Thứ nhất, cần chỉ rõ các tổ chức, cá nhân lên tiếng về quốc gia tự do dân chủ là những ai, đó là những nhân vật được nhắc tới như Trương Duy Nhất, ông Ánh cho rằng ông Nhất bị “trả thù” vì mục đích chính trị mà quên rằng ông Nhất bị kết tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, ông ta tự ý ký ba công văn gửi Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đề nghị được mua nhà đất công sản; Ông ta còn thỏa thuận với Phan Văn Anh Vũ thông qua các hợp đồng bán nhà đất số 82 Trần Quốc Toản cho Công ty Xây dựng 79 bằng với giá Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGÔ TRƯỜNG AN

Trên trang baotiengdan, ngày 17 – 03 – 2020 có đăng bài viết “Sao đảng không giải thể”? của Ngô Trường An. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật tình hình đất nước, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận đường lối đổi mới phát triển đất nước của Việt Nam, gây hoang mang, dao động, suy giảm lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ .

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã Lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng CNXH.

Với mưu đồ đen tối, phản động, cố tình xuyên tạc sự thật Ngô Trường An đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “…đảng CSVN không thể phủ nhận con đường tiến lên CNXH và giải phóng dân tộc của họ đã hoàn toàn phá sản”.…

Read more