Luận điệu ngông cuồng của Hồ Phú Bông

Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), mặc dù dư luận trong nước và quốc tế đã vô cùng phẫn nộ với hành vi vô thiên vô pháp của Lê Đình Kình và “Tổ đồng thuận”, thế nhưng trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài vẫn xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Chúng không chỉ biện minh, cổ súy cho những hành vi giết người, chống người thi hành công vụ, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, và nhân dân.…

Read more