Phạm Minh Vũ cần nhìn nhận khách quan, đánh giá đúng sự thật

Vẫn những chiêu bài, bổn cũ soạn lại, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách cắt ghép thông tin để bôi nhọ, xuyên tạc, đổi trắng thành đen những vấn đề thực tiễn. Và, cũng với cái chiêu trò cũ rích đó, trên trang mạng phản động badamxoe, Phạm Minh Vũ đã “giật tít”: “Khi Cửu Long trong cơn giãy chết”, trong đó, y đã cắt ghép, chụp mũ, xuyên tạc ý kiến chỉ đạo, động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đối thoại với nhân dân tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm cho những người thiếu hiểu biết hoang mang, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Do đó, cần phải làm rõ bộ mặt thật của Phạm Minh Vũ.…

Read more

THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Cứ trước mỗi kỳ đại hội Đảng thì sự chống phá của các thế lực thù địch lại càng được đẩy mạnh ráo riết, quyết liệt hơn. Trong những ngày này, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang có nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội XIII, trên internet xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, công kích vào một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, vào chế độ dân chủ của nước ta. Không ngoài mục đích trên, ngày 22/3/2019 trên mạng danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Trả lời dư luận viên” của Phạm Đình Trọng. Với việc mượn cớ trả lời những bài đấu tranh, phản bác của ta, Y đã điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam… bằng những lời lẽ bỉ ổi, xấc xược, lôi ra đủ các dẫn chứng sai trái, phản động cho rằng: Đảng ta độc tài lãnh đạo, Đảng ta bán nước, Đảng ta duy trì học thuyết Mác – Lênin để duy trì quyền lực, lý tưởng cộng sản đã sụp đổ, Đảng CS sụp đổ, Đảng sáng tác ra mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sai lầm…!…

Read more