Cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc việc xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm

Như đã thành “thông lệ”, cứ mỗi lần Đảng và Nhà nước ta xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, các thế lực thù địch, phản động lại tung tin thất thiệt, tìm cách bóp méo, xuyên tạc sự việc. Gần đây nhất, nhân việc ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị xử lý kỷ luật do các sai phạm trong thời gian giữ các cương vị, chức trách được giao. Trên trang mạng rfavietnam, có bài viết của nguyen van dai với tiêu đề: “Sự bất công trong chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng”.

Bài viết đã cố tình xuyên tạc, bóp méo, suy diễn rằng: đó là cuộc “thanh toán phe phái”, “trả thù cá nhân” giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác vì “lợi ích nhóm”… Đây hoàn toàn là sự bịa đặt, vu khống quy chụp của nguyen van dai để nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, gây hoang mang dư luận, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more