ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHỐNG DỊCH LÀ VÌ DÂN

Thời gian vừa qua trên trang mạng rfavietnam có bài viết của Bút danh Gió Bấc với tiêu đề: “Đảng của Trọng chống virus Vũ Hán ƯU VIỆT và TỐT ĐẸP như thế nào”. Đây là bài viết thể hiện một mớ hỗn độn, sai sự thật, vì các lý do sau:

1.Tên Gió Bấc – không có tri thức về chính trị, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tác hại của dịch Covid – 19

Về lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan quyền lực tối cao của Đảng, có vai trò lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách lớn.…

Read more