Nguyên Anh kẻ vô nhân tính

Hiện nay, lợi dụng tình hình dịch bệnh covid-19, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn, kể cả lợi dụng tình hình đại dịch để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyên Anh với bài viết: “Con đường của những người đấu tranh”, đăng trên trang badamxoe tháng ba 18.2020) là một kẻ trong số đó.

Vì động cơ chính trị, Nguyên Anh thèm khát đến điên rồ về bùng phát đại dịch Corona với loài người. Trên trang viết của mình, Nguyên Anh đã có hành vi kích động xóa bỏ thể chế chính trị và những giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội ở nước ta là độc lập, tự do, hạnh phúc, bình đẳng và dân chủ. Nguyên Anh xuyên tạc về những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more