NIỀM TIN CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID–19 CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

Sự lây lan với cấp số nhân và tính chất nguy hiểm của đại dịch toàn cầu covid -19, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ chính là sức mạnh để Việt Nam “đứng vững” và chiến thắng đại dịch. Theo khảo sát mới đây của Dalia – khảo sát công chúng quy mô nhất về Covid-19, Việt Nam là một trong những quốc gia có độ hài lòng của người dân cao nhất thế giới về phản ứng của Chính phủ đối với dịch bệnh (62%). Đây không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà còn là chỉ số niềm tin của người dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm này.

  1. Đại dịch toàn cầu Covid – 19

Ngày 11/3/2020, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.…

Read more