Chân Như còn độc hơn cả COVID – 19

Như đã thành thông lệ, mỗi khi Việt Nam đạt được những thành tựu, các thế lực thù địch lại đăng đàn trên các trang mạng xã hội, ra sức phủ nhận những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Mới đây, lợi dụng việc nước ta đạt được những thành tựu trong phòng, chống đại dịch COVID – 19, Chân Như đăng tải bài viết “Con ơi, đừng về…” trên Danlambao, nhằm xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong phòng, chống đại dịch này.

Với dã tâm “độc hơn cả nọc độc của COVID – 19”, Chân Như đã cho rằng, ở Việt Nam, “chính phủ đang tìm mọi cách móc bọc dân dưới các chiêu bài “Chung tay chống dịch””. Thực chất luận điệu này của Y nhằm xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong “chống giặc COVID – 19”.…

Read more