“CUỘC CHIẾN CHƯA KẾT THÚC” BỞI SỰ THÂM THÙ!

Chiến thắng 30/4/1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Các thế hệ người Việt Nam đời đời biết ơn và tôn vinh những hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong hơn 20 năm chiến đấu trường kỳ, gian khổ để có được chiến thắng vĩ đại đó. Và việc tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này hằng năm để xây dựng niềm tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước và để mỗi người Việt Nam chúng ta tri ân đối với thế hệ cha, anh – những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh máu sương giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới…

 Song nhiều năm qua, cứ vào dịp 30/4 hàng năm, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động triệt để lợi dụng sự kiện lịch sử này để đẩy mạnh hoạt động truyền bá các luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa trọng đại của Chiến thắng 30/4/1975 của quân và dân ta, kích động hằn thù dân tộc… Ngày 14/4/2020, trên trang mạng xã hội, Võ Ngọc Ánh đăng bài viết:“Cuộc chiến vẫn chưa thể kết thúc”.…

Read more