Những kẻ bán nước không thể đi dạy dỗ lòng yêu nước

Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid 19, một lần nữa, chúng ta lại thấy tinh thần đó sục sôi, với sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước. Ấy vậy mà, đâu đó, vẫn có những kẻ lòng lang, dạ thú, nhân cơ hội, ra sức tuyên truyền chống phá đất nước. Liệu có phải, khi mà lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ được nâng cao, thì cũng là lúc các thế lực thù địch hoang mang, lo lắng cho âm mưu, thủ đoạn hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam bất thành?

Trên trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số trang mạng phản động khác, không khó để người ta có thể tìm thấy những bài viết dạng “thắp lửa yêu nước trong dân” hoặc “yêu nước không phải là yêu đảng”  … Ở đó, chúng rêu rao rằng: “Tổ quốc là mãi mãi, thể chế chính trị là nhất thời”, “giáo dục XHCN là nền giáo dục nhằm mục đích tạo ra những kẻ ngu trung phục vụ chế độ”, “ĐCS tạo ra những con robot yêu nước”…  Tiêu biểu trong đó có bài viết của Đỗ Ngà đăng trên trang badamxoe ngày 13/4/2020.…

Read more