Lại là luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng

Thời gian gần đây, khi các cấp, các ngành đang tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại tìm trăm phương, ngàn kế để tung tin thất thiệt, cố tình gán ghép, suy diễn nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình cho những luận điệu xuyên tạc này, mới đây trên trang mạng xã hội, có bài viết “Đối tượng nào là phản động” của Thanh Bình. Vậy, thực chất của luận điệu này là gì?

1. Bài viết của Thanh Bình đã tìm cách lèo lái, ghán ghép các sự kiện để cố tình xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với lời lẽ khiếm nhã, cay cú, hằn học, Thanh Bình đã tung ra những luận điệu vu khống để tìm cách hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo nên “phá nước, hại dân”, “không có vai trò”.…

Read more