ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “NGÀY NÀY NĂM ẤY” VÀ “NGÀY ẤY NĂM NÀY” CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Tổ quốc luôn là hai tiếng thiêng liêng đối mỗi người dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân ta đã chiến đấu, hy sinh quên mình cũng vì hai tiếng thiêng liêng, cao cả ấy. Thử hỏi nếu không có sự lãnh đạo của Đảng, sự chiến đấu hy sinh quên mình của biết bao thế hệ thì liệu dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam của chúng ta liệu có được thống nhất, non song về một mối, chấm dứt được kiếp trâu ngựa, bị đọa đày, cai trị, đô hộ bởi thực dân, đế quốc? Nếu không có Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, liệu dân tộc Việt Nam có sự phát triển mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…dân tộc ta có được sánh vai với các cường quốc năm châu như ngày nay hay không?…

Read more