PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐÒI TÁCH RỜI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Kỳ II)

Như vậy, về bản chất, lịch sử và lôgic, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin là nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam, góp phần bổ sung, phát triển, làm phong phú chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Nền tảng tư tưởng vững chắc, khoa học và cách mạng đó chỉ đạo nhận thức, tư duy và phương hướng hành động đúng đắn cho Đảng ta, trang bị cho Đảng vũ khí tư tưởng để làm tròn vai trò tiên phong lãnh đạo cách mạng.…

Read more

VÕ NGỌC ÁNH LẠI DIỄN CHIÊU TRÒ MỚI

Trên mạng xã hội, ngày 24.4.2020 Võ Ngọc Ánh đã đăng tải bài viết: Công hàm 1958, ông Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị không thể vô can.

Với kiểu “giật tít” cùng lời bình luận cực kỳ khiên cưỡng, cắt xén thông tin, Võ Ngọc Ánh “kết tội” Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã ủng hộ Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng trái phép hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Rõ ràng, với bộ mặt tráo trở, Võ Ngọc Ánh đã quy chụp thiếu căn cứ và đưa ra bình luận hết sức thô thiển, trơ trẽn đến nực cười mà mọi người ai cũng đều nhận ra mưu mô của y.

Từ lời lẽ xuyên tạc của Võ Ngọc Ánh, chúng ta cần khẳng định một số nội dung như sau:

Thứ nhất, cần khẳng định dứt khoát rằng, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể bàn cãi.…

Read more