ĐỖ NGÀ LẠI MÙ MỜ VỀ LUẬT PHÁP

Trên trang mạng xã hội, tác giả Đỗ Ngà viết bài:  Quyền lực bẻ cong công lý, một đặc sản của pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đề cập đến vụ án Hồ Duy Hải, với cách thức lập luận có vẻ như rất khách quan và tự cho mình là người am hiểu pháp luật. Nhưng thực chất là đằng sau những ngôn từ mà Đỗ Ngà viết ra luôn chất chứa sự hằn thù, chống phá quyết liệt đối với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Cụ thể trong bài viết của Đỗ Ngà đã hàm hồ cho rằng: Dưới nền pháp quyền XHCN thì việc điều tra và xét xử là thiếu khách quan công bằng, hành động cố tình bóp méo sự thật như việc làm quen thuộc của cơ quan điều tra và cơ quan xét xử; vụ án Hồ Duy Hải kéo nhiều năm mà chưa ngã ngũ là rơi vào hoàn cảnh như vậy, quyền lực chính trị đã thọc tay vào quá trình tố tụng.…

Read more