Nhân Trần – Kẻ xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản

Theo tiến trình tiến hóa lịch sử, chủ nghĩa cộng sản sẽ là tương lai tất yếu của xã hội loài người. Vậy nhưng, chủ nghĩa tư bản và những kẻ “bám càng” thì luôn tìm mọi phương thức để xuyên tạc, bóp méo bản chất tốt đẹp của hình thái kinh tế – xã hội này. Gần đây, trên trạng mạng Tiếng Dân, bút danh Nhân Trần với bài viết “Tôn giáo bắt đầu từ đây” đã tiếp tục công kích chủ nghĩa cộng sản, cho rằng đây là một tôn giáo mới – cộng sản giáo, là một “thiên đường” vô lý và không thực tế khi đưa ra khẩu hiệu: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Y ngụy biện rằng, “loài người là một động vật tham lam, nhu cầu con người là vô tận, còn năng lực thì cực kỳ có hạn”, vì vậy chủ nghĩa cộng sản “có gì đó không ổn”.…

Read more