Không thể xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Mới đây, trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, lại xuất hiện một bài viết của Đỗ Ngà, với tiêu đề: “Đảng có xứng để người có lương tri đứng vào không? Tại sao không thoái đảng”. Xuyên suốt bài viết, Đỗ Ngà đã tìm mọi cách để tung tin, ngụy tạo các sự kiện lịch sử, đưa ra các luận điệu công kích đường lối, chính sách của Đảng, rồi quy chụp rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước; duy trì sự lãnh đạo của Đảng là “độc tài”, “độc đoán”, “bóp nghẹt”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nước; từ đó kêu gọi thoái Đảng, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Bài viết của Đỗ Ngà, hoàn toàn là sự bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, với cách nhìn định kiến, thù địch, để tìm cách lèo lái dư luận, nhằm hạ thấp vai trò và uy tín của Đảng.…

Read more