VẠCH TRẦN BẢN CHẤT CỦA RISE

Sau khi Bộ Công an công bố “Việt Tân” là tổ chức khủng bố và xử lý nghiêm những người có hành vi tuyên truyền, nhận tài trợ, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện và hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”…, một số đối tượng cầm đầu, cốt cán đã tuyên bố rút ra khỏi tổ chức để thực hiện các dự án riêng. Một trong số đó là việc sử dụng danh nghĩa Tổ chức NGO, lợi dụng các vấn đề liên quan “dân sinh”, “dân chủ”, dễ dàng tiếp cận với người dân. Đây là thủ đoạn nguy hiểm của “Việt Tân” nhằm tránh cáo buộc liên quan khủng bố. Một trong số đó là tổ chức Rise. Tổ chức này hoạt động dưới vỏ bọc của tổ chức phí chính phủ (NGO) theo mô hình tổ chức “xã hội dân sự”, bảo vệ môi trường, nhu cầu dân sinh, là những vấn đề thu hút được sự chú ý của người dân để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước; huấn luyện đào tạo cho các cá nhân, hội nhóm người Việt trong và ngoài nước nhằm gây dựng các tổ chức chính trị đối lập.…

Read more