“Trẻ trâu” S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” trong nước cũng như trên thế giới để hô hào, kích động Nhân dân biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động. Gần đây, qua sự kiện người dân ở Hồng Kông biểu tình đòi xóa dự luật dẫn độ, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số luận điệu nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên. Đặc biệt là bài viết của Tưởng Năng Tiến với tiêu để “Con nhà người ta & và con cháu nước mình”. Nội dung bài viết là những luận điệu quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, với ý đồ đen tối nhằm kích động Nhân dân đặc biệt là tầng lớp thanh niên, thiếu niên học sinh, sinh viên biểu tình, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại sự bình yên của đất nước chỉ để thể hiện mình là thanh niên, là “con nhà người ta”.…

Read more