TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG CHO PHÉP LỘNG NGÔN

Gần đây, trên mạng xã hội, xuất hiện bài viết: Chúng ta còn chấp nhận bị bắt bớ vì “Bôi nhọ lãnh đạo” đến bao giờ? Nội dung bài viết này là dựa vào quyền tự do ngôn luận để đả kích, xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển, quản lý báo chí, vu cáo chính quyền trấn áp các nhà báo độc lập, có chính kiến riêng, khác với quan điểm của lãnh đạo, bênh vực một số Blogger đã và đang bị truy tố, xét xử vì hành vi vi phạm pháp luật.

Thủ đoạn của các phần tử thù địch mượn chiêu bài tự do báo chí, tự do ngôn luận để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội của Việt Nam tuy không mới nhưng rất nguy hiểm, thâm độc. Họ thường dựa vào các sự kiện nóng, đang diễn ra, nhiều người quan tâm để tung tin với nội dung thật giả lẫn lộn, đánh vào tâm lý tò mò của một số người dân, cố ý cắt ghép thông tin sai lệch để hướng lái dư luận theo hướng chia rẽ Đảng, chính quyền với báo chí, các văn nghệ sĩ.…

Read more