Bộ mặt trơ trẽn của Phạm Minh Vũ

Hiện nay các thế lực thù địch đang tích cực lợi dụng những khuyết điểm, sai lầm của cá nhân, tổ chức khi xử lý những vụ án mang tính chất phức tạp rồi thổi phồng, bóp méo để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước với âm mưu làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính sách và luật pháp của Nhà nước. Bài viết: “Thế lực thù địch – “Phao cứu sinh” của bọn lưu manh cầm quyền của Phạm Minh Vũ” đăng trên mạng xã hội là một ví dụ điển hình.

 Trong bài viết, Phạm Minh Vũ đề cập đến rất nhiều vụ án hiện đang trong quá trình xét xử và cũng có những vụ án đã được cơ quan pháp luật xét xử đúng người, đúng tội, nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ từ dư luận, xã hội.…

Read more