Sự xuyên tạc lố bịch của Đỗ Ngà

Thổi phồng khuyết điểm, xuyên tạc sự thật từ đó tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù và bọn phản động. Thủ đoạn này được Đỗ Ngà giật tít “Vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo, vừa miệt thị người ta, thì chỉ có thể là CS!” trên trang tiengdan ngày 17/8/2020. Đỗ Ngà đã thổi phồng, xuyên tạc bản chất của sự việc từ đó quy kết “Chính ĐCS đã làm nghèo đất nước”. Đó là sự xuyên tạc lố bịch của Đỗ Ngà, bởi Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Người lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, trước năm 1930 ở Việt Nam, các phong trào yêu nước do nhiều đảng phái, tổ chức chính trị lãnh đạo đã phát triển rất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng đều thất bại.…

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN SUY DIỄN CỰC ĐOAN CỦA ĐỖ NGÀ

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã và đang tập trung xuyên tạc, chống phá rất quyết liệt. Trong đó có luận điệu xuyên tạc, gây nhiễu về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng ta, điển hình là cái tên Đỗ Ngà trên trang mạng xã hội là một ví dụ. Đỗ Ngà đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đang chống tham nhũng hay đang tham nhũng quyền lực”. Thông qua bài viết này, Đỗ Ngà đã cố tình xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, vu khống cá nhân Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.Nguyễn Phú Trọng là người tham nhũng quyền lực khi giữ cả hai cương vị.…

Read more

BÔI NHỌ LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH LÀ XÚC PHẠM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI

Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức hội nghị, đại hội để luận họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn.

Hiện nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở đang tiến hành Đại hội, thảo luận các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó khẳng định: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tức tối, điên cuồng về điều đó, trên mạng xã hội (Danlambao), ngày 16/8/2020, lại đưa ra cái gọi là “Sự thật về Hồ Chí Minh ở Paris và Wien.…

Read more

MỤC TIÊU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG LÀM “NÓNG BỨC, KHÔ CẰN” NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Thực hiện âm mưu phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lợi dụng những yếu kém bất cập còn tồn tại để thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc bản chất chế độ và nền giáo dục nước nhà. Chúng cho rằng: “tiêu chí giáo dục thần tượng, giáo dục xã hội chủ nghĩa giáo dục tôn sùng chủ nghĩa cộng sản” làm cho nền giáo dục nước ta trở nên “nóng bức, khô cằn”. Đó là những luận điệu xuyên tạc bản chất con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà trực tiếp bóp méo bản chất nền giáo dục của nước ta, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong quá trình phát triển, chúng ta thừa nhận giáo dục ở nước ta vẫn còn những yếu kém bất cập.…

Read more

“KINH NGHIỆM” CHỐNG ĐẢNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Những năm qua, Nguyễn Đình Cống luôn triệt để tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên các trang mạng xã hội phản động có máy chủ đặt ở nước ngoài. Dù ông ta giật tít các bài viết rất khác nhau song đều có chung nội dung đó là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua đó nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và đất nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội ở Việt Nam…

Lợi dụng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức đại hội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và việc góp ý vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Đình Cống đã viết bài với tiêu đề:Kinh nghiệm của Đảng CSVN đăng trên trang mạng Boxit VN.…

Read more

LẬT TẨY CHIÊU TRÒ DỰNG CHUYỆN CUỘC CHIẾN GIÀNH GHẾ TRONG ĐẢNG

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, trên một số phương tiện truyền thông, mạng xã hội xuất hiện những bài viết, bài phỏng vấn dựng chuyện cuộc chiến “giành ghế” trong Đảng, nhất là trong Ban Chấp hành Trung ương đang xuất hiện thế lực phe này, thế lực phe kia hòng tạo ra tin thất thiệt, gây hoài nghi trong dân, hướng lái dư luận theo lối trong nội bộ Đảng đang mất đoàn kết. Kẻ đang dùng chiêu trò dựng chuyện cuộc chiến “giành ghế” trong Đảng chẳng phải ai xa lạ với độc giả mà vẫn chỉ là mấy phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, có thái độ thù địch với Đảng, với dân tộc Việt Nam mà thôi.

Ở đây, cần phải điểm lại quá trình bất hảo, với các thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc, chiêu trò dựng chuyện trong Đảng đang thế này, đang thế kia của các phần tử thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị.…

Read more

TỘI ÁC LỚN CỦA VŨ ĐÔNG HÀ

Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt tán phát bài viết Bài cuồng ca lãnh tụ của Vũ Đông Hà – nguyên thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, “ông chủ” của diễn đàn phản động Damlambao. Trong bài viết Vũ Đông Hà đã trắng trợn xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, hạ bệ uy tín, thanh danh và cuộc đời cách mạng hết mình vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh. Với bài viết này, một lần nữa bản chất phản dân, hại nước của Vũ Đông Hà được bộc lộ rõ.

1) Xúc phạm Hồ Chí Minh là tội ác lớn

Trong bài viết, Vũ Đông Hà đã đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp và phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo y, Hồ Chí Minh có xuất thân không rõ ràng, đời tư không trong sáng, là chính khách độc tài, chuyên quyền, kiêu ngạo, tự khen mình trong mọi tình huống… Động cơ của Vũ Đông Hà rõ ràng không có gì khác là nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta.…

Read more

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT LỢI DỤNG “DÂN CHỦ” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Tiến hành “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại càng lợi dụng vấn đề “dân chủ” để chống phá cách mạng nước ta quyết liệt hơn.

1. Thực chất những luận điệu đòi “dân chủ” ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Để đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam thông qua “diễn biến hòa bình”, trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do”. Điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là họ đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”.…

Read more

NGUYỄN BÁ LỘC – KẺ DIỄN LẠI CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG ĐẢNG, CHỐNG CHẾ ĐỘ

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống đối chế độ là chiêu trò không mới, là một âm mưu, thủ đoạn chưa khi nào ngưng nghỉ của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch, chống cộng. Mới đây, Nguyễn Bá Lộc tiếp tục có bài đăng trên trang báo tiengdan, với tiêu đề “Quyền công nhân tại Việt Nam”, thoạt đọc tiêu đề bài viết và mấy lời mở đầu có thể có người lầm tưởng rằng Y là người có tiếng nói chân chính để bảo vệ cho quyền và lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng đọc toàn bộ nội dung bài viết mới thấy rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Nguyễn Bá Lộc, Y chẳng qua cũng chỉ là nhai lại chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta không hơn, không kém.…

Read more

ĐỖ NGÀ – KẺ BỊA CHUYỆN “TÂM ĐEN, NÃO PHẲNG”

Trong thời gian gần đây, Đỗ Ngà liên tục đăng tải những  bài viết bịa đặt, vu khống, tráo trở “đổi trắng thay đen”, bôi nhọ lịch sử, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước ta. Song, đọc kỹ những bài viết của Đỗ Ngà sẽ thấy, sự bịa đặt của Y rất trắng trợn, thâm hiểm nhưng những dẫn chứng, lập luận của Y lại rất vô lý, ngây ngô đến mức nực cười. Có thể điểm qua một số dẫn chứng từ bài viết mới đây của Đỗ Ngà, với tiêu đề “Cơn đại dịch “gia đình trị” trong ĐCS bắt đầu từ bao giờ?” để thấy rõ nhận định trên như sau.

Đỗ Ngà ngây ngô cho rằng lực lượng chiếm số đông trong xã hội sẽ có sức mạnh áp đảo và thống trị xã hội.

Ngay từ đoạn đầu bài viết của mình, Đỗ Ngà đã lươn lẹo, ngụy biện nhằm đánh lừa người đọc rằng: “Với tầng lớp công – nông chiếm 99% thì dựa vào tầng lớp này sẽ có sức mạnh áp đảo”?!…

Read more