TÂN PHONG – VIỆT TÂN ĐANG CHÀ ĐẠP NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Dưới chiêu bài kêu gọi tự do cho dân tộc, đám khủng bố Việt Tân đang cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch, chống phá đất nước, chà đạp những giá trị nhân văn, nhân bản của dân tộc Việt Nam. Chúng đã vin mượn một cách lố bịch tư tưởng của Jean-Jacques Rousseau, nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới cách mạng Pháp năm 1789, người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của lý thuyết xã hội và phát triển của chủ nghĩa dân tộc; nổi tiếng với tác phẩm Khế ước xã hội, với tư tưởng cơ bản là trạng thái tự nhiên bị tha hóa trở thành trạng thái dã man không còn luật pháp hay đạo đức, nên loài người cần một thể chế để tồn tại, vì bên cạnh sự cạnh tranh lẫn nhau, loài người cũng phụ thuộc vào nhau, bằng cách sát cánh bên nhau thông qua một khế ước xã hội và từ bỏ các quyền tự nhiên, cá nhân sẽ giải thoát cả hai áp lực nói trên, tức là vẫn tồn tại, vẫn tự do.…

Read more