Dương Quốc Chính – Không trái tim hay thiếu cả khối óc?

Mới đây, trên trang mạng xã hội đã đăng tải bài viết của Dương Quốc Chính với tiêu đề“Cộng sản hay không cộng sản”, trong đó, y đã đưa ra những nhận định, suy luận rất phản động, phản khoa học, phản nhân văn. Chắc chắn một điều rằng, nếu ai vô tình đọc phải những luận điệu đó sẽ nhận ra rằng, Dương Quốc Chính là kẻ không có trái trái tim và thiếu cả khối óc!

Bởi lẽ, nếu Dương Quốc Chính có trái tim và khối óc như những người bình thường thì hắn sẽ nhận thức được bản chất tốt đẹp, giá trị nhân văn, nhân đạo của chủ nghĩa xã hội; nhận thấy được thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1. Bản chất tốt đẹp, giá trị nhân đạo, nhăn văn của chế độ xã hội chủ nghĩa là không thể phủ nhận

Với cách lượm lặt ỡm ờ, vụn vặt Dương Quốc Chính đã bôi đen, bóp méo sự thật, phủ nhận bản chất tốt đẹp, giá trị nhân văn, nhân đạo của chế độ xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận những thành quả mà các nước xã hội chủ nghĩa đã hi sinh, cống hiến cho nhân loại.…

Read more