KẺ ẤU TRĨ “CHỈ THẤY CÂY KHÔNG THẤY RỪNG”

Trong bài viết: “HỌ LÀ AI? SAO GIÀU VẬY?” đăng trên trang facebook Việt Tân và blogger Điếu Cày ngày 17/8/2020, Tuấn Khanh đã tỏ rõ bản chất phản động, chống phá bằng những luận điểm xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới và công tác phòng, chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trước hết, phải nói rằng tôi cũng là người đã từng nghe và thích một số sản phẩm âm nhạc của Tuấn Khanh và biết cũng còn rất nhiều người đã dành một tình cảm nhất định nào đó cho nhạc sỹ này. Tuy nhiên, gần đây qua một số bài viết, sản phẩm âm nhạc như: “Chào ánh sáng, chào những ánh mắt mở ngủ mê”, “Chỉ xin được làm người”, “Giờ đây, đất nước tôi nhộn nhịp những ước mơ mang hình giai cấp”, “Cách vận động dân chủ”, “Hát trong mơ”… là những bài viết mà Khanh đã “tự vả” vào mặt mình bởi cách nhìn phiến diện, phản động, vu khống, phủ nhận thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phủ nhận công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam.…

Read more