VẪN LÀ GIỌNG ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trên trang mạng xã hội  có bài “ Tại sao đảng csvn sợ chế độ đa đảng ?” của tác giả Thanh Bình. Nội dung bài viết cho thấy, đây là chiêu trò không mới, nhưng vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thu hút sự chú ý  của dư luận xã hội, qua đó để truyền bá rộng rãi quan điểm sai trái, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Thanh Bình cho rằng. “CSVN THAM QUYỀN ĐỘC TÔN, BẤT TÀI nên không xứng đáng lãnh đạo Đất nước… nhân dân VN sẽ không bao giờ chọn ĐCSVN làm lực lượng thay mặt họ lãnh đạo Đất nước   …dân VN chẳng có quyền gì… .”.

Read more