CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA ĐỖ NGÀ

Những ngày gần đây, câu chuyện về sách giáo khoa lớp 1 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Trong đó nhiều nhất vẫn là quan điểm cho rằng sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1 bộ Cánh diều (do GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên), có sử dụng nhiều từ ngữ khó hiểu, từ địa phương, trích những câu chuyện thiếu tính giáo dục đối với trẻ nhỏ. Lợi dụng vấn đề này, nhiều cá nhân, tổ chức chống phá Việt Nam đã xuyên tạc sự nghiệp cải cách giáo dục của Đảng và kêu gọi phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nền giáo dục. Kẻ sốt sắng, tích cực nhất là Đỗ Ngà, với bài viết: “Giáo dục XHCN, vì sao càng thay đổi càng nát?” đăng trên trang mạng xã hội.

Phải khẳng định rằng, đây là những luận điệu, chiêu trò chính trị thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.…

Read more