Lợi dụng lũ lụt để xuyên tạc, bịa đặt – Hành vi bỉ ổi!

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp do bão lũ gây ra tại miền Trung, các cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Nhân dân cả nước đang hướng về Miền Trung, chia sẻ và chung tay cùng đồng bào Miền Trung vượt qua cơn hoạn nạn. Tất cả đang đồng cảm và tưởng nhớ tới những người đã mất tích do lũ lụt và những cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong mưa bão. Vậy mà trên mạng xã hội lại xuất hiện không ít những kẻ lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, kích động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Với tấm lòng sẻ chia, hưởng ứng sự kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhiều tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng hướng về người dân vùng lũ miền Trung với nhiều hoạt động tích cực để ủng hộ đồng bào vùng lũ.…

Read more