BỔN CŨ SOẠN LẠI VÀ TÂM ĐỊA CỦA PHẠM TRẦN

Chẳng có gì mới mẻ nhưng Phạm Trần cứ lè nhè, nhai đi, nhai lại mấy từ “dân chủ – phi dân chủ”. Tuy bổn cũ soạn lại song nó phơi bày tâm địa xấu xa, bỉ ổi của y và đồng bọn. Thực chất chúng muốn gì? Những kẻ như chúng sẽ làm được gì cho dân, cho nước khi dã tâm của chúng là tìm mọi cách hạ uy tín của Đảng, tranh đoạt quyền lãnh đạo đất nước đối với Đảng.

Bài viết “Phi dân chủ – Đảng thắng lớn – Dân thu to” làm cho độc giả tởm lợm khi y cố tình xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, một nguyên tắc căn bản của tổ chức Đảng, nguyên tắc quyết định đến tinh thần đoàn kết, sức mạnh chiến đấu và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Y viện dẫn Lênin, người đã khái quát và giải thích rất rõ ràng về nguyên tắc tập trung dân chủ là “tập trung dân chủ trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động”.…

Read more