ÂU DƯƠNG THỆ – KẺ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

Với đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế – xã hội đất nước, kể từ sau Đại hội VI (12/1986) đến nay, nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các mặt, lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ đã phủ nhận điều đó. Bài viết “không thể trông chờ hay van xin những kẻ độc tài và luôn cúi đế quốc ban phát dân chủ” của Âu Dương Thệ đã hầm hồ cho rằng: “tình hình mọi mặt của Việt Nam chúng ta sau hơn 9 năm ra đời các đề nghị trong Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước đã cho thấy càng xấu, càng tồi tệ và cực kỳ nguy hiểm”.…

Read more