SỰ SO SÁNH KHẬP KHIỄNG, VÔ CĂN CỨ CỦA “THẦY GIÁO LÀNG”

Lợi dụng những sự kiện, vụ việc của cá nhân, tổ chức ở trong nước, rồi bóp méo, so sánh… để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhằm chống phá cách mạng nước ta. Bài viết của bút danh Thầy giáo Làng với tựa đề “Đồng Tâm – Đồng Nọc Nạng: từ thực dân đến cộng sản, một thế kỷ thụt lùi?” là một ví dụ điển hình cho âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch. Trong bài viết, bút danh Thầy giáo Làng lấy vụ án đồng Nọc Nạng, Giá Rai, Bạc Liêu năm 1928 với vụ án Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội năm 2020 để so sánh rồi xuyên tạc cho rằng: “thực dân là nhân văn, tình người, tự do báo chí, pháp luật công bằng, bảo vệ con người, văn minh hơn”.

Read more