HIỂM HỌA TỪ “THƯ NGỎ” CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Những năm qua, cái tên Nguyễn Đình Cống ngày càng trở nên rất “nổi tiếng” trên cộng đồng mạng với hàng trăm bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam…

Trong năm 2020, lợi dụng sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nguyễn Đình Cống đã tung ra hàng chục bài viết với các tiêu đề khác nhau. Để thu hút và lừa dối người đọc, Nguyễn Đình Cống đã giật tít các bài viết của mình bằng nhiều ngôn từ “hoa mỹ”, tỏ vẻ khách quan, trung thực, “yêu nước”, “thương dân”… Vừa qua, trên trang blog baotiengdan đã đăng tải bức “thư ngỏ” của Nguyễn Đình Cống gửi các đại biểu Đại hội Đảng lần thứ XIII.…

Read more