BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT DỰA CỘT MÀ NGHE

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị diễn ra, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh chống phá Đảng với nhiều chiêu trò tinh vi, nguy hiểm. Ngày 20/12/2020 trên trang Baotiengdan.com kẻ tự xưng là Đỗ Ngà phát tán bài viết: “Ngày hội của bầy sói”. Đỗ Ngà đã phớt lờ những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Y xuyên tạc, gây nhiễu loạn, tạo dư luận xấu trong xã hội, trong nhân dân, chia rẽ nhân dân với Đảng. Y cho rằng: Đại hội 13 sắp tới hay đại hội nào khác cũng vậy, ĐCS vẫn vận hành trên cái gọi là “nguyên tắc tập trung dân chủ” ấy. Cho nên việc kiếm chác ghế trong kỳ đại hội này nói một cách đơn giản là tranh giành. Ở đây không phải là sự tranh giành cá nhân mà là tranh giành giữa các phe cánh đối nghịch, trong đó người “chủ soái” của nhóm đóng vai trò quyết định.…

Read more