QUÁCH HẠO NHIÊN – KẺ LỘNG NGÔN ĐIÊN CUỒNG CẦN LÊN ÁN

(1). Quách Hạo Nhiên – Kẻ lộng ngôn, điên cuồng ném đá vào đại hội Đảng các cấp, bộc lộ rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của kẻ cơ hội, phản động đang ráo riết chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Mới đây, Quách Hạo Nhiên đăng tải trên trang mạng Baotiengdan.com bài “Tổng kết cuối năm: Việt Nam nhìn từ bên trong”. Tôi cũng không biết rõ Quách Hạo Nhiên tên thật là gì? hiện đang sống ở đâu? ở Việt Nam hay đang làm bồi bút cho bọn phản động để kiếm sống qua ngày? Nếu Y là người Việt Nam sống ở trong nước thì đúng là kẻ đui mù không biết nhân tình, thế thái của nhân dân Việt Nam mà lại cả gan dám tham gia luận bàn thế sự “Tổng kết cuối năm: Việt Nam nhìn từ bên trong”.…

Read more