PHẠM MINH VŨ TRÁO TRỞ ĐÁNH ĐỒNG TỘI PHẠM VỚI NGƯỜI DÂN LƯƠNG THIỆN

Trong dân gian từ bao đời luôn có những lời cảnh báo với người dân lương thiện về những kẻ gian xảo cố tình lừa phỉnh, đánh đồng người lương thiện với kẻ bất lương, giữa việc làm tốt với việc làm xấu, như “lập lờ đánh lận con đen”, “thay trắng đổi đen”, “bì phấn với vôi”… Nhờ sự cảnh báo ấy, chúng ta có thể nhận ra ngay sự tráo trở, ngụy biện của Phạm Minh Vũ trong bài viết “Đảng và Dân” của Y. Sự lật lọng, tráo trở, thâm hiểm của kẻ phản động Phạm Minh Vũ chính là ở chỗ Y đã đánh đồng những tên tội phạm giết người một cách đê hèn và dã man, tội phạm chống phá đất nước với những người dân lương thiện. Từ sự đánh đồng đó, Phạm Minh Vũ xuyên tạc việc Nhà nước ta đấu tranh phòng, chống tội phạm là đàn áp nhân dân.…

Read more